Ogłoszenie o konkursie na stanowisko sekretarza sądowego na umowę na czas zastępstwa w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

2017-03-14

Kd-1120-1/17

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko sekretarza sądowego na umowę na czas zastępstwa w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

(rozmowa kwalifikacyjna)

  1. Anna Kaczmarek
  2. Katarzyna Więckowska
  3. Olga Zdankiewicz

II etap konkursu odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00, w sali nr 1 (parter) w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 163 (Na rozmowę należy zabrać ze sobą dowód osobisty).

Ostateczny wynik konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.szczecin.sa.gov.pl i na tablicy ogłoszeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163.

Dyrektor Sadu Apelacyjnego w Szczecinie

Dagmara Kosowska - Drąg