Komunikaty

Artykuły

  • Komunikat 2

    Na podstawie art. 107 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, póz. 882 z późn. zm.) Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zwołał w dniu 11 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie komorników Izby Komorniczej w Szczecinie w celu przeprowadzenia pierwszych wyborów do organów Izby Komorniczej w Szczecinie oraz członków Krajowej Rady Komorniczej.

    Czytajwięcejo:
  • Komunikat 1

    Minister Sprawiedliwości, działając przez swego pełnomocnika Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 2 ust. l ustawy z dnia 17.06.2004r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 147, póz. 1547), zwołał w dniu 21 stycznia 2005r. Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Szczecinie celem dokonania wyboru ustawowych organów Izby Notarialnej w Szczecinie.

    Czytajwięcejo: