Komunikaty

Artykuły

 • Komunikat o udziale Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku

  Komunikat o udziale Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w programie praktyk w administracji rządowej w 2015 roku

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 16

  Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko asesora komorniczego

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 15

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2013 roku Nr A.021-94/13 - w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2013 r. Nr A.021-36/13

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 14

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w wersji obejmującej zmiany wprowadzone zarządzeniem z dnia 31 października 2012 roku.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 13

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 października 2012 roku Nr A. 021-223/12 w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 13 lipca 2012 roku o utworzeniu Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 12

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 października 2012 roku Nr A. 021-219/12 w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 11

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 lipca 2012 roku Nr A. 021-149/12 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 10

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 lipca 2012 roku Nr A. 021-144/12 - sporządzanie protokołów z przebiegu posiedzeń sądowych w postępowaniach cywilnych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 9

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 października 2010 roku Nr A. 021-157/10 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2010 r.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat 8

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 marca 2010 roku Nr A. 021-23/10 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto przypadające w dniu 1 maja 2010 r.

  Czytajwięcejo: