Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Jerzy Marczyński

Tel.: 91 48 49 495

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych działa na podstawie Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11 poz. 95 z późn. zm.), która określa zasady ochrony przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od sposobu ich wyrażenia, również w trakcie ich opracowywania.

Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Kancelaria Tajna, która zajmuje się rejestrowaniem, obiegiem i wydawaniem dokumentów niejawnych osobom upoważnionym.

Rejestr zmian dla: Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Wytworzył:
Janusz Jaromin
Opublikował:
Jacek Dąbrzalski
Dokument z dnia:
2009-09-24
Publikacja w dniu:
2009-09-24
Opis zmiany:
b/d