Wiceprezes

Logo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Beata Górska

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Sekretariat Prezesa:

Tel.: 91 48 49 409

Fax: 91 48 49 408

Kompetencje

 1. Zastępuje Prezesa Sądu.
 2. Nadzoruje pracę I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
 3. Wykonuje czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad wydziałami sądów okręgowych i rejonowych apelacji szczecińskiej, za wyjątkiem wydziałów karnych oraz koordynuje pracę sędziów wizytatorów w tym zakresie.
 4. Nadzoruje czynności Rzecznika Prasowego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.
 5. Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228).
 6. Przedstawia Rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacje o stanie sprawy, prowadzonej w sądzie.
 7. Sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych.
 8. Podejmuje czynności w związku wnioskami i odwołaniami w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr. 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 9. Sprawuje bezpośredni nadzór nad inspektorem do spraw biurowości.
 10. Zastępuje przewodniczącego Wydziału Wizytacji.
 11. Orzeka w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Wykonuje inne czynności zarządzone przez prezesa sądu.

Rejestr zmian dla: Wiceprezes