Aktualności

Artykuły

 • !UWAGA! na fałszywe wiadomości mailowe od komorników sądowych

  05.02.2016 r.

  Uprzejmie informujemy, że trwa obecnie akcja rozsyłania fałszywych wiadomości mailowych od rzekomych komorników sądowych. Wiadomości te zawierają złośliwe oprogramowanie, które przy próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne szkody w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

  Czytajwięcejo:
 • Nowy numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  05.02.2016 r.

  Ukazał się kolejny numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (Nr 4/2015).

 • Wizyta uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego NR XVII w Szczecinie

  Wizyta Uczniów LO NR XVII w Szczecinie

  29.01.2016 r.

  28 stycznia 2016 roku uczniowie I klasy Liceum Ogólnokształcącego NR XVII w Szczecinie pod opieką wychowawczyni klasy Pani Małgorzaty Pilawki odwiedzili Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

  Czytajwięcejo:
 • Informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych

  11.01.2016 r.

  Uprzejmie informujemy, że informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych zostały uzupełnione o dane za IV kwartał 2015 r.

  Więcej:

 • Powołanie Pani Sędzi Beaty Górskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  7 stycznia 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Pani Sędzi Beacie Górskiej.

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 1 grudnia 2015r.

  01.12.2015 r.

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 1 grudnia 2015r.

  Czytajwięcejo:
 • Nowy numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  23.10.2015 r.

  Ukazał się kolejny numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (Nr 3/2015).

 • Informacja

  13.10.2015 r.

  Wobec rezygnacji złożonej przez Pana dyrektora Romana Bilskiego, Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 70 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w zw. z art. 32 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.), odwołał go ze stanowiska dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dniem 13 października 2015 roku.

  Czytajwięcejo:
 • Informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych

  09.10.2015 r.

  Uprzejmie informujemy, że informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych zostały uzupełnione o dane za III kwartał 2015 r.

  Więcej:

 • Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

  29.09.2015 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 września 2015 roku A.021-268/15 w sprawie ustanowienia dnia 24 września 2015 r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

  Czytajwięcejo: