Aktualności

Artykuły

  • Konferencja dotycząca ustroju sądów i prokuratur w Polsce i Meklemburgii - Pomorze Przednie

    11.10.2013 r.

    W dniach 7 i 8 października 2013r. odbyła się z inicjatywy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie Międzynarodowa Konferencja dotycząca ustroju sądów i prokuratur w Polsce i Meklemburgii - Pomorze Przednie oraz informatyzacji sądów i prokuratur.

    Czytajwięcejo:
  • IX Forum Kultury Słowa

    10.10.2013 r.

    W dniach 9 - 11 października 2013 roku odbywa się IX Forum Kultury Słowa „Mówi się. O wymowie i wymowności Polaków", w które zaangażował się Sąd Apelacyjny w Szczecinie, jako partner wspierający. Jest to dziewiąta konferencja naukowa z cyklu poświęconego językowi mówionemu i jego poprawności.

    Czytajwięcejo:
  • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - wyniki

    13.09.2013 r.

    Ogłoszenie o wynikach Konkursu na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, przeprowadzonego w dniu 12 września 2013 roku

  • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - lista dopuszczonych kandydatów

    04.09.2013 r.

    Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na 2 stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie:

  • Informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych

    17.07.2013 r.

    Uprzejmie informujemy, że informacje statystyczne z ruchu spraw w wydziałach orzeczniczych zostały uzupełnione o dane za II kwartał 2013 r.

    Więcej:

  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - nowelizacja przepisów kpc

    W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego. Poniżej znajdują się do pobrania elektroniczne wersje broszur informacyjnych oraz poradników dla pełnomocnika, powoda i pozwanego nt. EPU.

    Czytajwięcejo:
  • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

    08.07.2013 r.

    Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

  • Nowy numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

    08.07.2013 r.

    Ukazał się kolejny numer Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (Nr 3/2013).

  • Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2013 roku dniem wolnym od pracy

    05.07.2013 r.

    Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2013 roku Nr A. 021-184/13 w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2013 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

    Czytajwięcejo:
  • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

    12.06.2013 r.

    Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem to jeden z ośrodków wchodzących w skład Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ośrodek działa na dwóch płaszczyznach: udziela bezpośredniej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz aktywnie uczestniczy w budowaniu Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.